Loader
Investirati znači

imati svest

o raspodeli

slobodnog kapitala.
O investiranju
Ukoliko imate višak slobodnog kapitala i želite da napravite svoju prvu investiciju, ovo je mesto za vas. Ono što ćemo Vam ponuditi jesu prave i realne informacije o mogućim investicijama, kao i o našim partnerima koji takvu investiciju mogu da realizuju.

Svaka investicija sama po sebi nosi određeni rizik, ali kao i u svakom poslu, morate da se naoružate znanjem pre nego što investirate. Naš zadatak je da vam otvorimo mogućnosti, a na Vama je da budete odgovorni prema sebi i dobro se informišete pre nego što investirate.
IMAJTE NA UMU SLEDEĆE: Svaki partner koji nudi svoju uslugu na ovom portalu je proveren partner. Da bi partner bio proveren mora da budu zadovoljeni sledeći kriterijumi:
Gde investirati?
U nastavku možete naći spisak investicionih oblasti sa opštim detaljima, prednostima i manama kao i spisak naših partnera koji pružaju uslugu investiranja novca u odabranu oblast.

Portal finansijska nezavisnost ima za cilj edukaciju budućih investitora na nivou upoznavanja sa odabranim oblastima i u tekstu koristi samo činjenice u vezi istih. Portal nema preferiranog partnera, niti oblast ulaganja, već nudi informacije, a vi na osnovu istih dajete svoju odluku u kojoj oblasti i kod kod partnera želite da uložite svoj slobodni kapital. Oblasti za investiranje su poređani po abecednom redu naziva oblasti inestiranja.

U tekstovima će se jasno razdvajati tekst koji su pisali autori portala od tekstova koji su pisali partneri.
Investicioni fondovi
Investicioni fondovi su institucije kolektivnog investiranja u okviru kojih se prikupljaju novčana sredstva. Prikupljena novčana sredstva fonda ulažu se u različite vrste imovine (akcije, obveznice, blagajničke zapise i druge zakonom dozvoljene hartije od vrednosti), u skladu sa investicionim ciljevima navedenim u prospektu, radi ostvarivanja dobiti i smanjenja rizika ulaganja.
Partneri
Inostrano tržište hartija od vrednosti
Investicioni fondovi su institucije kolektivnog investiranja u okviru kojih se prikupljaju novčana sredstva. Prikupljena novčana sredstva fonda ulažu se u različite vrste imovine (akcije, obveznice, blagajničke zapise i druge zakonom dozvoljene hartije od vrednosti), u skladu sa investicionim ciljevima navedenim u prospektu, radi ostvarivanja dobiti i smanjenja rizika ulaganja.
Partneri
Kripto valute
Investicioni fondovi su institucije kolektivnog investiranja u okviru kojih se prikupljaju novčana sredstva. Prikupljena novčana sredstva fonda ulažu se u različite vrste imovine (akcije, obveznice, blagajničke zapise i druge zakonom dozvoljene hartije od vrednosti), u skladu sa investicionim ciljevima navedenim u prospektu, radi ostvarivanja dobiti i smanjenja rizika ulaganja.
Partneri