Loader

Ljubinka sine, ide tata u rat

Jeste, tržište je kao bojno polje. I treba da se ponašate u skladu sa vojnim pravilima: strategija i disciplina.

Strategija - uvek imajte plan u glavi. Uvek gledajte kuda treba da idete i da li stižete do cilja. Uvek proveravajte da li ste na pravom putu i da li je postavljeni plan onaj pravi. Rezultat kednog plan ne mora da donese rezultate koje očekujete, ali tada učite i menjate pravac. Novi plan mora da bude bolji od prethodnog. To će značiti da ste naučili iz prethodnog i možete samo da napredujete.

Disciplina - ako ste istrajni onda nemate nikakvih briga. Ljudi često naprave plan, ali nisu dosledni. Posle ostaje pitanje kakav je bio plan. A možda je baš on donosio prave rezultate. Ako niste dosledni, nikada nećete saznati. Zato budite disciplinovani i svoj plan koji ste postavili i realizujte. Pokažite najpre sebi da ste vredni tog plana.

Objavite rat neuspehu, budite najbolji pešadinac i zaslužite poziciju generala. Imajte plan i budite disciplinovani. Sve bitke i rat će se završiti u vašu korist.