Loader

Biti bogat ili siromašan, pitanje je sada!

Da li mislite da je odluka da li biti bogat teška ili laka?

Mi smo mišljenja da uopšte nije teška. Težak je put, ali odluka nije. A većina zapne već pri odluci. Mnogo je zabluda kada je u pitanju bogatsvo tj. bogaćenje. Pogotovo na našem području.

Imajte na umu jednu stvar. Siromašan čovek sanja kako izgleda biti bogat. Bogat čovek ne sanja kako izgleda biti siromašan.

Takođe, proces bogaćenja ne mora biti kriminalnog karaktera. Tačnije, postoji mnogo više opcija legalno, nego ilegalno. Neophodno je promeniti stanje uma u vezi novca.