Loader

Naši privrednici u onlajn brojkama

Da li znate koji je kriterijum našim privrednicima najbitniji pri izboru domena za uspešan poslovni nastup na internetu? Da li znate zašto i koji domen je na vrhu liste njihovih želja Krajem 2019. godine Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) sprovela je istraživanje tržišta koje je trebalo da, između ostalog, odgovori na pitanja vezana za nastup domaćih preduzeća na internetu. Rezultati istraživanja potvrdili su pretpostavku da su najveći konkurenti na srpskom tržištu .RS i .COM domen, dok su svi ostali domeni, poput .org i .net, daleko iza njih. U mnogim kategorijama su izjednačeni, u nekima je .COM u izvesnoj prednosti, u nekima .RS domen, ali u onoj najvažnijoj za poziciju na tržištu .RS daleko nadmašuje .COM domen.

No, pođimo redom.

Osnovni razlog zbog kog naši privrednici registruju nazive domena je elektronska pošta (78%). Poslovni korisnici u sve većoj meri shvataju značaj onlajn komunikacije sa sopstvenog naziva domena, pa korišćenje adresa na besplatnim servisima globalnih kompanija (npr. gmail. com) i lokalnih provajdera sve više ustupa mesto korišćenju adresa na vlastitom nazivu domena. 


Drugi važan razlog za registraciju naziva domena je kreiranje adrese za veb-sajt preduzeća (72%). Iako 45% ispitanika ima naloge i na društvenim mrežama, većina privrednika daje prednost poslovnom internet prisustvu na vlastitoj veb lokaciji i vlastitom nazivu domena,
dok svega 11% anketiranih daje prednost društvenim mrežama. 

Treći važan razlog za registraciju naziva domena je potreba za kreiranjem adrese veb-sajta preko koga se plasiraju sadržaji vezani za marketinške kampanje. Ovaj razlog je
navelo 36% ispitanika. Poverenje korisnika interneta koje imaju u određene domene vrlo je
bitan faktor za izbor domena na kome će neko preduzeće graditi svoje internet prisustvo. To poverenje se razlikuje prema prirodi sadržaja koji se na sajtovima nalaze. Kada su u pitanju usluge javnog sektora (e-uprava i sl), ubedljivo preovlađuje poverenje u .RS domen (64% ispitanika mu je dalo svoj glas). Ujedno, kad su ovakvi sadržaji u pitanju, 4% anketiranih i .СРБ domen vidi kao kredibilan. Za ostale sadržaje korisnici imaju sličan nivo poverenja u .RS i .COM domene, pri čemu je .RS domen u blagoj prednosti (49% u odnosu na 47%) kad su pitanju sajtovi koji pružaju bankarske i brokerske usluge. Pozicija u pretragama je najbitniji kriterijum prilikom izbora domena najvišeg nivoa. Ocenjujući važnost pojedinih kriterijuma, ispitanici su ovom kriterijumu dali najvišu ocenu (4,42 od 5). Pozicija u pretragama je i jedan od glavnih razloga zašto se srpske kompanije opredeljuju za .RS domen. Naime, u 96% slučajeva .RS je prepoznat kao nacionalni domen najvišeg nivoa koji je dodeljen Srbiji, a poznata je činjenica da Gugl u rezultatima pretraga koje su vezane za Srbiju favorizuje sajtove koji su na .RS domenu. Shodno tome, .RS domen je logičan izbor preduzeća koja žele da njihovi sajtovi budu što vidljiviji u pretragama.

Ako uzmemo u obzir iznete brojke, ne iznenađuje podatak da preduzeća u Srbiji dva puta češće registruju nazive domena u okviru .RS (69%) nego u okviru .COM domena (35%). Ostali domeni najvišeg nivoa koji su pomenuti u istraživanju (među kojima su .net, .info i .org) zastupljeni su sa svega 8% (mnoga preduzeća imaju registrovane nazive u okviru više domena, pa je ukupan zbir veći od 100%). Broj registrovanih naziva domena je kategorija koja je pomenuta na početku teksta i koja je najbolji pokazatelj stanja na tržištu Srbije, a u kojoj .RS daleko nadmašuje .COM domen. Taj podatak ukazuje na dobru informisanost naših privrednika o svim prednostima našeg nacionalnog domena i poverenje koje imaju u
njega, kao važnog elementa u procesu stvaranja internet identiteta i razvoja poslovanja na internetu.

Predrag Milićević, rukovodilac Sektora
marketinga i komunikacija RNIDS-a